Forsikring

CHUBB INSURANCE COMPANY har stor erfaring indenfor Sø- og Transportforsikring.
Vi har dybtgående viden om de danske transportregler og danske virksomheders
eksportvilkår. Gennem vort samarbejde med Chubb kan vi sikre samme høje serviceniveau og retfærdige skadesbehandling overalt i verden.

Hvilke forsikringsbetingelser benyttes ?

CHUBB INSURANCE COMPANY tilbyder danske og internationalt anerkendte forsikringsbetingelser.
Nye, emballerede handelsvarer forsikres mod enhver beskadigelse eller tab under transport, såkaldte all-risk vilkår.
Brugte eller uemballerede varer forsikres mod ild eller eksplosion eller uheld med transportmidlet.

Hvilke skader dækkes ikke?

  • Forsikredes forsætlige medvirken til forsikringsbegivenheden
  • Varernes egen beskaffenhed
  • Sædvanligt svind
  • Uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning udført af afsender
  • Uegnet eller mangelfuld emballering
  • Forsinkelse, uanset årsag
  • Transportørens insolvens
  • Transportmiddel uegnet for transport, når forsikrede er vidende om dette
  • Atomenergi
  • Krig- og strejkeforsikring kan omfattes efter aftale

Forsikringsbetingelser udleveres ved henvendelse til CHUBB INSURANCE COMPANY

Stor flexibilitet

Vi tilbyder årspolicer med månedlig præmiebetaling udfra forsendelserne eller årlig præmieregulering udfra omsætningen.
Policen er tilrettet forsikringstagerens individuelle behov, også hvis disse er udover det sædvanlige.

Skadesbehandling

Med kontorer i mere end 100 lande kan Chubbs globale netværk give samme hurtige og retfærdige skadesbehandling i hele verden.
Kontakt CHUBB INSURANCE COMPANY, afdelingen for Sø- og Transportforsikring, for flere oplysninger eller et uforpligtende tilbud på transportforsikring.
Tilbud udarbejdes gerne i samarbejde med Jumbo Transport.

Hvorfor forsikre varer under transport ?

Varetransport er altid forbundet med utallige risici, såsom brande, skibsulykker, trafikuheld, eller tyveri. Desværre er det umuligt helt at undgå skader på varer eller bortkomst under transporten. De aftalte leveringsbetingelser afgør, om det er sælger eller køber, der har risikoen for varerne under transport.
Incoterms er de mest udbredte og internationalt anerkendte leveringsbetingelser, og flere af disse indeholder direkte krav om, at der skal oprettes transportforsikring.

Købers og sælgers forsikringsrådighed ved de tretten Incoterms:

EXW   Ab fabrik   FAS   Frit skibets langside
             
FCA*    Frit fragtfører    FOB   Frit ombord 
             
CPT*   Fragtfrit   CFR   Omkostninger og fragt
             
             
             
*Sælger        Evt. fortransport        Sælger    Fortransport  
     
         
    Køber    Hovedtransport  
     
DES   Ab skib   CIF*   Omkostninger, forsikring og fragt
             
DEQ   Ab kaj (Fortoldet)    CIP*    Fragtfrit inkl. forsikring 
             
DAF*   Leveret grænse   DDU   Leveret ufortoldet
             
        DDP   Leveret fortoldet
             
Sælger   Hovedtransport   *Sælger     Forpligtet til at forsikre hovedtransport for køber     
         
Køber   Evt. eftertransport    
         
*Sælger
Køber
  Til grænse
Hele transporten
   


Aftalen om leveringsbetingelserne er af stor betydning, da køber og sælger hermed undgår tvivl om, hvem der skal bære et økonomisk tab i tilfælde af skade. CHUBB INSURANCE COMPANY kan give råd og vejledning om de enkelte leveringsbetingelsers indhold.
Selvom skader under transport oftest forekommer, når varerne er i transportørens varetægt, er det fortsat nødvendigt at oprette en transportforsikring, idet transportøren sjældent yder fuld erstatning for beskadigede eller bortkomne varer.

Transportørens ansvar ved internationale transporter:

Transportmiddel    Begrænsning    Reklamationsfrist    Forældelse 
             
Bil   SDR 8,33 pr. kg    Synlig: Ved aflevering
Usynlig: 7 dage 
  1 år 
             
Bane   SDR 17,00 pr. kg   Synlig: Ved aflevering
Usynlig: 7 dage
  1 år
             
Fly   SDR 17,00 pr. kg   14 dage   2 år
             
Skib   SDR 667,00 pr. kollo
SDR 2,00 pr. kg
  Synlig: Ved aflevering
Usynlig: 3 dage
  1 år


1 SDR = ca 9 DKK

Bedst økonomiske sikring og mindst administrativ ulejlighed opnås udelukkende ved at oprette en transportforsikring.
Kontakt CHUBB INSURANCE COMPANY for flere oplysninger. Vi vejleder gerne om transportforsikring, og vi hjælper vareejerne til at undgå de mange komplicerede forhold ved internationale transporter. Vejledningen kan ske i samarbejde med Jumbo Transport.